Om mig


Jag, Mathias Andersson, ser mig själv som en engagerad person med en ambition att utveckla förutsättningar och sammanhang i allt jag gör.

Utmaningar och att utveckla strategier för att övervinna dem driver mig framåt. 

Att nå milstolpar eller delmål, och att vara engagerad i kollegors utveckling ger mig den energi jag behöver för att anta nya utmaningar.

Att uppleva nya miljöer, andra kulturer eller tekniska lösningar inspirerar mig, 

Jag har många års erfarenhet som projektledare med flera typer av produkter inom energibranschen till olika länder och kulturer.  Under flera år har jag även varit chef över projektledningsverksamhet med personal- och portföljansvar. Det har gett mig möjlighet att hjälpa medarbetare i olika roller att utvecklas och nå sina mål. Det har också gett mig möjlighet att hjälpa verksamheter att utvecklas med rätt organisation. 

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig

Arbetslivserfarenhet och befattningar


En kortfattad sammanfattning av de befattningar och uppdrag jag haft de senaste åren innan uppstart av Am hoc.
Kontakta mig för att få del av komplett CV eller för ett samtal.

2021 -

Projektlogistik & Projektledning

Uppdrag inom process- och livsmedelsindustri som projektlogistiker och projektledare. 

2021


Am hoc AB

Uppstart av Am hoc AB

2019 - 2021


Head of Project Management Office

Siemens Energy AB

Chef för Project Management Office avdelning med ett team av projektledare och ansvarig för portfölj av gasturbinprojekt med utökad leveransomfattning.

2017 - 2019


Head of Project Management Office

Siemens Industr. Turbomachinery AB

Chef för Project Management Office avdelning med ett team av projektledare och ansvarig för portfölj av gasturbinprojekt i Kina. Jobbade med lokalisering till Kina. Ansvarig för koordinering av utbildning/certifiering enligt PM@Siemens.

2016 - 2017


PM - Industrial Power Plant Solutions
Siemens Industr. Turbomachinery AB

Offshore PM fram till kundövertagande i ett konsortium med kund och Siemens Polen. Turn Key-projekt med leverans av komplett kraft- och fjärrvärmeanläggning. General PM under garantifas.

Utbildningar och certifieringar

Oktober 2010

Certifierad PM - PM@Siemens


Juni 2011

PM2 utbildning - PM@Siemens

Mars 2012

Project Management Professional - PMI 


September 2017

Certifierad Senior PM - PM@Siemens

2013 - 2015


PM - Gas Turbine Projects
Siemens Industr. Turbomachinery AB

Globalt ansvarig PM för leveransprojekt med gasturbiner till kunder i Peru, Irak och Kina.

2010 - 2013


PM - Steam Turbine Projects
Siemens Industr. Turbomachinery AB

Globalt ansvarig PM för leveransprojekt med ångturbiner till kunder i Spanien, USA och Turkiet.

2007 - 2010


PM - Steam Turbine Service
Siemens Industr. Turbomachinery AB

PM för serviceprojekt globalt med inspektioner, revisioner och uppgraderingar. Offshore PM för ett större Retrofitprojekt i UK.  

2004 - 2007


Teknisk säljare Ångturbinservice
Siemens Industr. Turbomachinery AB

Framtagning av reservdelsofferter, orderhandläggning och leverans till ångturbinkunder i främst Canada och Sydamerika.